Koor & stem

omnia cantica

koor & stem

Het koor 'Omnia Cantica' is als organisatie lid van 'Koor & Stem' en verzekert tevens zijn leden via deze koepel voor vlaamse koren.

 

Missie van Koor & Stem:  

  • Zingen - leren - leren zingen
    Koor&Stem onderbouwt de sociale en artistieke processen in de koorwereld, dynamiseert het netwerk rond samen zingen en promoot de zangcultuur in Vlaanderen.
  • Zingen is een sociale vrijetijdsbesteding die duizenden mensen met elkaar verbindt. Heel wat mensen worden aangesproken door zingen omdat het zo laagdrempelig is: zingen kan iedereen, ongeacht zijn leeftijd, zijn afkomst, zijn status of zijn culturele of religieuze achtergrond. Zingen is daarmee is het een uitstekend middel om mensen met elkaar te verbinden.
  • Zingen is ook een artistieke vrijetijdsbesteding die mensen de kans geeft zich op allerlei manieren te kunnen ontplooien: zingen is een manier om isolement te doorbreken, nieuwe mensen leren te kennen, beter te leren zingen, kennis te maken met nieuw koorrepertoire, in contact te komen met andere culturen, enz. Daarmee is zingen dus een vorm van levenslang leren waarbij de sociale, culturele, emotionele en intellectuele ontwikkeling van mensen wordt gestimuleerd. Koor&Stem stimuleert deze sociale en artistieke processen op verschillende manieren. De organisatie werkt een inclusief, divers en innoverend ondersteuningsbeleid uit voor alle koren en zangers in Vlaanderen met een bijzondere aandacht voor de kwetsbare groepen in onze samenleving.

Koor & Stem schept daarnaast een artistiek en sociaal kader waarin koren, zangers, dirigenten en geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen zingen en samen kunnen leren. De organisatie stimuleert hierbij heel bewust de actieve participatie van een breed publiek en de intergenerationele samenwerking. Het ondersteuningsbeleid wordt stevig verankerd binnen het Europese en het internationale koor- en muzieklandschap. Koor&Stem bouwt een nationaal en internationaal netwerk uit rond de promotie van de zangcultuur en schenkt daarbij bijzondere aandacht aan de Vlaamse koormuziek.